est eng

 

KUNST.EE 

Eesti kunsti- ja visuaalkultuuri ajakiri

ISSN 1406-6335 

KUNST.EE on ainus omakeelne kunsti- ja visuaalkultuuri ajakiri, mis koondab tähelepanu kaasaja kunstiareenile Eestis ning visuaalkultuuri eri aspektidele. Väljaanne hoiab järjepidevust 1958. aastast ilmunud almanahhiga Kunst. Aastatel 2000–2008 ilmus KUNST.EE kvartaliajakirjana, alates 2009. aastast kaks korda aastas topelt- ehk koondnumbrina (nr 1–2 ja nr 3–4). 2012. aastal taastus kvartaalne ilmumisrütm ning ajakiri hakkas taas ilmuma neli korda aastas, taastatud kogumahus, eesti ja inglise keeles. KUNST.EE teeb koostööd kõigi kunstiinstitutsioonide, kriitikute, kunstiajaloolaste, kunstnikepõlvkondade ja -kooslustega.

Varasemaid numbreid on võimalik soetada Eesti Kunstnike Liidu Hobusepea galeriist (Hobusepea tn 2, Tallinn). 

Kirjastaja SA Kultuurileht

Rahastaja Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium

Sponsor Eesti Kunstnike Liit

Toimetuse kolleegium Sirje Helme, Anders Härm, Tõnu Kaalep, Mari Laaniste, Piret Lindpere, Heie Treier

Toimetus Andreas Trossek (peatoimetaja), Hedi Rosma (eesti keele toimetaja) 

Kujundaja Margus Tamm

Eesti keele korrektor Tiina Hallik

Inglise keele korrektor Michael Haagensen 

Tõlkija Re:finer

Uudistrükiste rubriik Elin Kard

Trükk Pajo

Kunstiteoste reproduktsioonid Eesti Autorite Ühing

Väljaanne on refereeritav ARTbibliographies Modern andmebaasis.

SA Kultuurileht

EENET

Serverit teenindab EENet