est eng

Värske Kunst.ee 2024/1 vahel on rikkaliku repromaterjaliga illustreeritud erilisa Eesti oksjoniturul läbi aegade kalleimaks kunstnikuks kujunenud Konrad Mägi (1878–1925) elust ja loomingust võrdluses Euroopa kunstiajaloo kaanoniga! Vt: Nils Ohlsen "Konrad Mägi ja Die Brücke Läänemere kaldal – pelgalt kokkusattumus või fenomen?"

 

Hasso Krull, Tambet Väli, Peeter Maria Laurits. Kütioru sääsed ja teod

Hasso Krull (1/2000)

Kütioru avatud ateljee risomaatiline kunstiprojekt
 
Sääsed ja teod. Avatud projekti sünopsis
Hasso Krull
 
Sääsed ja teod on kaks rahvusvaheliselt hästi tuntud populatsiooni, kellega suvel Kütiorus puututakse kokku iga päev ja kellega suhtlemine oluliselt mõjutab igaühe enesetunnet ja mõtlemist.
 
Käsitame sääski ja tigusid kui kaht ürgset installatsiooni, mida pole loonud inimkäsi ja mis funktsioneerivad meie arvamistest ja tahtest sõltumatult. Need installatsioonid on omamoodi proovikiviks: sääskede armutul survel peab Kütiorust pagema mõnigi inimloom, kelle vastupidavust vaeti ja leiti see kerge olevat. Teod seevastu on sisseelava kaastunde ja vägivallatuse proovikivi.
 
Mõlemad installatsioonid on risoomsed. Risoomi mõistet kasutame Deleuze’i ja Guattari eeskujul: kõige olulisem moment on siin see, et risoomi mistahes punkt on ühendusse viidav tema mistahes teise punktiga. Sääsed laiuvad üle kogu oru ja on atmosfääri kaudu ühenduses kõigi sääsepopulatsoonidega üle terve planeedi (iga paikne sääsepopulatsioon külgneb hulga teistega). Sääsed on valmistatud oru kohalikust materjalist, mis suures osas on miljoneid aastaid vana, kuid millesse loomade ja inimeste vere näol hõlmatakse kõige uuemat informatsiooni. Miniatuurse vereproovi kaudu osaleb iga külaline loodusliku installatsiooni loomises ja jääb ka pärast lahkumist veel pikaks ajaks ringlusesse.
 
Sama kehtib vastavate teisendustega tigude kohta. Erineb vaid emotsionaalne taust. Inimeste mõrvatud teod kujutavad endast risoomi katkemispunkti, kust algavad uued hargnemised. Tigude suursugune ükskõiksus tapjate suhtes (paralleelne sääskede hoolimatusega) jääb meile rahu ja meelekindluse eeskujuks.
 
Sääskede ja tigude kõrvuti jälgimine pakub mitmeid kontraste, nagu näiteks
° maapind – õhuruum
° roomamine – lend
° aeglus – vilkus
° spiraalsus – nurgelisus
° pidevus – hüplikkus
° meelerahu – iha
jne. Kõiki neid kontraste sobib projektis kasutada.
 
Kütioru sääskede ja tigude projekt on avatud ja kollektiivne. Projektis võivad osaleda kõik avatud ateljee külalised ja kõik Kütiorus leiduvad sääsed, teod, loomad, taimed, putukad, vee- ja õhuvoolud jne. Materjal võib olla visuaalne, auditiivne, verbaalne või muust liigist.
 
(Juuli 1997)
 
 
Kütioru sääsed
Hasso Krull
 
Kui Manabozho oli loonud maa, puhudes laiali vee alt leitud mullatükikesi, installeeris ta orgudesse teod ja sääsed.
Teod on taevalikud olendid. Nad on pilvede peegeldused. Nende liikumine näib maa pealt vaadates aeglane.
Tigude vaatepunktist on inimesed mõrvartsivilisatsioon. Nad omandavad toiteväärtuse üksnes surnutena ja ajutiselt. Elavatena on nende jalad tundmatud tapjad.
Sääsed tulevad maa alt. Nad kasvavad üles lompides ja tiikides. Nende pinin jäljendab maa ühtlast kuminat, kui suruda kõrv tugevasti vastu maapõrandat.
Tigude olemuseks on pidev voolamine: tigu jääb voolama isegi paigal seistes. Sääsed püüavad kasvõi hetkeks tarduda ühele kohale: nad on staatilised, ja seepärast vahetavad pidevalt asukohta.
Sääskede vaatepunktist on inimesed prokreatsioonipank, kust ammutada sigimiseks vajalikke hematomorfseid substantse. Nad käituvad inimeste suhtes ühekordse verevõtjana. Sääskede seisukohalt on väärtuslik vaid elav inimene, ning inimese puuduseks pole tema taldade hüplik liikumine, vaid kalduvus peita end raskesti saavutatavaisse paikadesse, reageerida kiiresti naha ärritusele, ümbritseda end mürgiste gaasipilvedega jne.
 
sääsed on meie kuningad
ilma kroonimata
valitsevad nad meid
ja meie õhtut
 
Nõnda kirjutas üks inimene Kütiorus, õhtul. Tegelikult on sääsed ümberpööratud kroonid. Sääse laskumine nahale on kroonimise dekonstruktsioon: sääsk kroonib end ise, ümberpöördult, ehk täpsemini – kuningas kehastub punase rubiiniga krooniks ja kaob silmist.
 
Ehk, nagu ütleb inimene:
 
me oleme alandlik padi
punasele rubiinile
suure punase rubiini
hüljatud padi
 
Polegi tarvis lisada, et lahkudes jätab sääsk nahale väikese heleda mügariku, mis on kroonimispadja imitatsioon ja mille keskel on kinnitusnõela jäetud auk.
 
(Juuli 1997)
 
 
Sääseloits
Tambet Väli
 
Sääsk, kes sa oled
needus, ole neetud.
Sääsk, kes sa oled
verevõtja, sult olgu veri
võetud.
Sääsk, muutu Tuleks,
Õhuks ja Veeks.
Saagu surmatee sinu
ainsamaks teeks
Sinu isu kadugu.
Sinu elu kadugu.
Kao isegi.
Sinu purustav nõel
purunegu.
Olgu nii, et:
nagu lõkkesse visatud
haod, Sa kaod.
Sinu isu kadugu.
Sinu elu kadugu.
Kao isegi.
Sääsk, mine
Või ole tiivutu, pime
Sinu purustav nõel
purunegu.
Muutu tühjuseks.
 
(August 1998)
< tagasi

Serverit teenindab EENet